Български English

Кредитиране

Вече можете да закупите системата за дозиране и контрол на наливания алкохол

на изплащане от UniCredit Leasing.

 

Документи за лизинг за юридически лица


  • Искане за лизинг (по образец);
  • Копие от лични карти на законните представители;
  • Копие от данъчни декларации за последните две години с вх.№ от НАП;
  • Годишни счетоводни отчети (баланс и ОПР) за последните две години и междинен за текущата година.
  • Оферта-спецификация от "ЕЛ ЕС ДИ" ООД;

 

Всички документи следва да бъдат заверени вярно с оригинала.


За повече информация можете да се свържете с нас на номер:

 

+359 879 171 357 - Николай Салчев.